Legal

Uw tevredenheid over onze dienstverlening is zeer belangrijk voor ons. Hebt u een klacht, dan zullen wij deze met de meeste zorg behandelen.

Een klacht melden

U kunt een klacht melden bij de verantwoordelijke persoon hiervoor bij Qualion. U treft de procedure hiervoor hier

MIFID

Op 3 januari 2018 is de Europese richtlijn MIFID II van kracht geworden. Informatie hierover treft in onderstaand document.

Meer informatie over het MIFID van Qualion? Download het document.

Beleggingsinstrumenten

Voor een lijst met informatie aangaande beleggingsinstrumenten kan je het document downloaden.

Legal documenten op verzoek beschikbaar

Daarnaast zijn bij Qualion Finance S.A. de volgende documenten zijn op uw verzoek beschikbaar:

  • Beleid belangenconflicten
  • Beleid “best execution”
  • Beleid remuneratie
  • Beleid RGDP

U kunt de betreffende documenten opvragen via infolux@qualion.eu.

ESG

De verordening SFDR inzake openbaarmaking van informatie over duurzame financiering ("EU-verordening 2019 2088") introduceert nieuwe verplichtingen en gemeenschappelijke normen in de financiële-dienstensector met betrekking tot de integratie van duurzaamheidsrisico's in het beleggingsproces en de communicatie over de negatieve effecten van deze beleggingen (“PAI”).

Het begrip "negatieve effecten" verwijst naar de negatieve effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren, zoals milieu- en sociale kwesties, rechten van werknemers, en eerbiediging van de mensenrechten en corruptiebestrijding.

Qualion Finance ondersteunt de doelstellingen van de SFDR-verordening voor de financiering van duurzame groei en de uitvoering van het klimaatakkoord.  De overgang naar een koolstofarme, duurzamere en hulpbronnenefficiëntere circulaire economie is van essentieel belang om het economische concurrentievermogen van de Europese Unie op lange termijn te waarborgen.

Het is belangrijk op te merken dat SFDR voorziet in een mogelijke vrijstelling voor entiteiten met minder dan 500 werknemers. Op basis van deze vrijstelling en gezien de aard van haar activiteiten en de beleggingsdiensten die zij aanbiedt, heeft Qualion Finance besloten momenteel af te zien van de toepassing van de SFDR-normen. De invoering van de PAI-regeling is een serieuze uitdaging met implicaties die op dit moment moeilijk te realiseren zijn. De evaluatie van het IPA blijft complex door het gebrek aan betrouwbare gegevens, afgeronde regelgeving en aangepaste methodologieën.

Qualion Finance bevestigt echter opnieuw zijn engagement voor duurzame financiering en zal de ontwikkelingen op het vlak van regelgeving in het kader van SFDR blijven volgen.