Legal

Uw tevredenheid over onze dienstverlening is zeer belangrijk voor ons. Hebt u een klacht, dan zullen wij deze met de meeste zorg behandelen.

Een klacht melden

U kunt een klacht melden bij de verantwoordelijke persoon hiervoor bij Qualion. U treft de procedure hiervoor hier

MIFID

Op 3 januari 2018 is de Europese richtlijn MIFID II van kracht geworden. Informatie hierover treft in onderstaand document.

Meer informatie over het MIFID van Qualion? Download het document.

Beleggingsinstrumenten

Voor een lijst met informatie aangaande beleggingsinstrumenten kan je het document downloaden.

Legal documenten op verzoek beschikbaar

Daarnaast zijn bij Qualion Finance S.A. de volgende documenten zijn op uw verzoek beschikbaar:

  • Beleid belangenconflicten
  • Beleid “best execution”
  • Beleid remuneratie
  • Beleid RGDP

Meer informatie met betrekking tot het maatschappelijk verantwoord ondernemen? Download het document.

Download RTS 28 - 2023.

U kunt de betreffende documenten opvragen via infolux@qualion.eu.