Brokerage

Qualion Brokerage, deel van de Qualion Group, is een onafhankelijke verzekeringsmakelaar onder de auspiciën van de Luxemburgse Verzekeringscommissie. Wij zijn gespecialiseerd in internationale levensverzekeringsoplossingen voor particuliere en institutionele doeleinden.

De opvolging van uw verzekeringscontracten maakt integraal deel uit van onze holistische benadering van het vermogensbeheer en van onze dienstverlening. Onze knowhow, de analyse van uw specifieke situatie en onze samenwerking met de meest gerenommeerde verzekeringsmaatschappijen, dit zowel in België als in het Groothertogdom Luxemburg, kenmerken onze activiteit.

"Doelstellingen worden bepaald op basis van elke persoonlijke situatie. We denken hierbij graag op lange termijn."

Waarom een levensverzekering afsluiten?

Een levensverzekeringspolis is een essentieel instrument voor financiële planning, fiscale optimalisatie en risicobeheer.

De flexibiliteit van de begunstigingsclausule, die bij leven van de verzekeringsnemers gewijzigd kan worden, is een absolute troef in het kader van een patrimoniale strategie.

De belastingefficiëntie die een levensverzekering oplevert, maximaliseert aanzienlijk het rendement van de portefeuille op middellange termijn. De overdraagbaarheid van het levensverzekeringscontract maakt het mogelijk om het contract aan te passen aan de juridische en fiscale regelingen van uw nieuwe land van verblijf.

Luxemburgse levensverzekeringspolishouders genieten een unieke beschermingsregeling – de zogenaamde zekerheidsdriehoek - die de bescherming van de activa waarborgt ingeval de verzekeringsmaatschappij of de depotbank in gebreke blijft.

Onze missie

Onze missie is veelzijdig:

  • Het beheer van de steeds toenemende reglementaire risico’s 
  • U onpartijdig adviseren bij de keuze van de verzekeringsmaatschappij en de structurering van een contract op maat
  • Toezicht op de uitvoering van de gezamenlijk vastgestelde strategie  
  • Er regelmatig op toezien dat uw contract aan uw behoeften is aangepast