Complaints

Het afhandelen van klachten over Qualion Finance en Brokerage.

Uw tevredenheid is onze prioriteit

Ondanks onze inzet en inspanningen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening of een specifiek probleem tegenkomt. Laat osn dit zo snel mogelijk weten.

Qualion doet er alles aan om eventuele ontevredenheid van uw kant onmiddellijk en grondig te onderzoeken. De hieronder beschreven procedure stelt ons in staat om eventuele ontevredenheid van uw kant te onderzoeken in overeenstemming met de Luxemburgse wettelijke vereisten.

De eenvoudigste manier om uw klacht naar ons te sturen, is door contact op te nemen met uw vaste contactpersoon. Elke klacht kan echter per post of e-mail naar het volgende adres worden gestuurd:

Qualion Finance
Ter attentie van de Management
659, Rue de Neudorf
L-2220 Luxemburg

infolux@qualion.eu

Klachten Qualion Finance

Gelieve de volgende gegevens door te geven:

 • Uw volledige naam en adres
 • Betrokken rekeningnummer(s)
 • Informatie over de klacht (gedetailleerde beschrijving van de feiten die aan de klacht ten grondslag liggen)
 • Relevante document (en) en / of correspondentie
 • Alle andere relevante details met betrekking tot uw klacht.

 

Als we u niet binnen korte tijd een antwoord kunnen geven, wordt uw klacht per brief of op een andere duurzame drager (zoals e-mail of fax) binnen 10 werkdagen na de datum van ontvangst bevestigd en we zullen u informeren over de contactpersoon die de klacht zal behandelen, samen met een indicatief tijdschema wanneer een reactie of oplossing zal worden gegeven.

Wij verbinden ons ertoe om u binnen een maand na ontvangst van uw klacht per brief of op een andere duurzame drager (zoals e-mail of fax) een antwoord te geven op uw klacht. Als binnen deze termijn geen antwoord kan worden gegeven, zullen we u informeren over de vertraging en de datum waarop het antwoord waarschijnlijk zal worden verstrekt.

Als u, ondanks onze inspanningen, niet tevreden bent met ons antwoord of geen antwoord op uw klacht hebt ontvangen binnen de relevante termijn (zoals hierboven aangegeven), kunt u zich wenden tot de Luxemburgse financiële toezichthouder in overeenstemming met de bepalingen van CSSF-verordening nr. 16-07 en aanverwante CSSF-circulaire 17/671 met betrekking tot de buitengerechtelijke oplossing van klachten.

U kunt uw verzoek indienen bij de CSSF binnen één jaar nadat de klacht is ingevuld bij Qualion.

Houd er rekening mee dat uw verzoek moet worden ingediend in overeenstemming met de CSSF-vereisten die zijn vastgelegd op de CSSF-website en het toepasselijke formulier.

Klachten Qualion Brokerage

Onverminderd uw recht om juridische stappen te ondernemen, kunt u in geval van problemen, vragen, claims of geschillen rechtstreeks en met voorrang contact met ons opnemen via een van de bovenstaande communicatiemiddelen. Om ervoor te zorgen dat klachten zo snel mogelijk worden behandeld, verzoeken wij u ten minste de volgende informatie te verstrekken:

 • Uw volledige naam;
 • Uw volledig postadres;
 • Uw telefoonnummer en/of e-mailadres;
 • Het nummer van het betreffende verzekeringscontract (of in ieder geval het type verzekering en/of de verzekeringsmaatschappij).

 

Indien, ondanks onze inspanningen om het probleem op te lossen, geen oplossing kan worden gevonden of indien u, in het algemeen, een klacht wenst in te dienen over de geleverde dienst, kunt u contact opnemen met het Commissariat aux Assurances, de instantie die bevoegd is om klachten van consumenten te ontvangen en te onderzoeken overeenkomstig artikel 2, lid 1, letter a g, van de wet van 7 december 2015 betreffende de verzekeringssector:

 • Per e-mail: caa@caa.lu
 • Per telefoon : (+352) 22 69 11 - 1
 • Per fax : (+352) 22 69 10
 • Per post : Rue Robert Stumper 11, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché De Luxembourg

 

U kunt ook contact opnemen met de klachteninstantie die verantwoordelijk is voor het land waar u woont/gevestigd bent.